Assistenttipalvelut järjestöille

Askaremo assistenttipalvelut – assistentti yhdistykselle joustavasti

Yhdistystoimintaan kuuluu tänä päivänä paljon hallinnollisia tehtäviä, raportointia, suunnitelmien laatimista, tilastointia, markkinointia, jäsenhankintaa ja eri tiedotuskanavissa esillä olemista. Aina järjestön työntekijä(t) ja vapaaehtoiset eivät ehdi tehdä kaikkia tarvittavia tehtäviä. Toisinaan on myös hyvä pohtia, mihin työntekijän ja vapaaehtoistoimijoiden aikaa on järkevää käyttää ja voisiko joitakin tehtäviä antaa muiden hoidettavaksi. Joskus lisäresursseja tarvitaan niin nopealla aikataululla ja lyhyeksi aikaa, että työntekijän palkkaaminen voi olla turhan työlästä. Aika on rajallinen resurssi – mihin teidän järjestössänne sitä käytetään?

Mitä töitä Askaremolla voi teettää?

Minulla on kokemusta järjestötyöstä, nuorisotyöstä ja nuorten ohjaamisesta. Olen esimerkiksi toiminut neljä vuotta piirijärjestön hallituksen puheenjohtajana. Samoin minulla on kokemusta ESR-hankkeista (mm. projektipäällikkönä). Tutustu tarkemmin vapaaehtoistyön taustaani LinkedIn-profiilistani.

Tässä on joitakin yksittäisiä esimerkkejä työtehtävistä, joita voin yhdistyksenne puolesta hoitaa. Jos jokin tehtävä mietityttää, kannattaa siitä kysyä minulta. Kysyminen ei maksa mitään eikä sido sinua vielä mihinkään!

  • toiminnan suunnittelu ja raportointi
  • kokousten ja työryhmien / tiimien sihteerinä toimiminen
  • koulutusten ja muiden tapahtumien järjestäminen
  • sähköisen viestinnän ja markkinoinnin hyödyntäminen, sosiaalinen media, blogit
  • rahoitushakemusten ja muiden dokumenttien laatiminen
  • sähköisten työkalujen käyttöönotto (mm. sähköposti,  sähköinen kalenteri ja ajanvaraus, tilavaraus-/tapahtumakalenteri, pilvipalvelut, projektinhallintatyökalut)
  • hankinnoissa avustaminen (esim. tarjouspyyntöjen laatiminen, tietojen kokoaminen päätöksentekoa varten)
  • nettisivujen päivittäminen (sisällöntuotanto)

Järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö tarjoavat paljon mahdollisuuksia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Se tarjoaa esimerkiksi mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämiseen. Järjestötoiminnassa pidän tärkeänä sitä, että järjestön työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken on toimiva vastuunjako. Hyvä tiedonkulku toimijoiden välillä ja hyvin kohdennettu tuki vapaaehtoisille takaavat sen, että järjestössä toimiva vapaaehtoinen kokee mukanaolon mielekkääksi eikä uuvu vapaaehtoistyössä.

Assistenttipalvelun käyttö

Mietitään yhdessä, miten assistenttipalvelu voisi helpottaa yhdistyksenne arkea. Voin myös tulla hallituksenne tai vastaavan ryhmän kokoukseen kertomaan siitä, miten järjestön assistenttipalvelujen käyttö käytännössä tapahtuu.

Paljon asioita voi hoitaa myös etänä. Sähköposti, Skype, pilvipalvelut ja vastaavat sähköiset apuvälineet ovat tässä hyvä apuväline. Tapaan kuitenkin mielelläni henkilökohtaisesti uuden asiakkaan ennen yhteistyön aloittamista. Tämä helpottaa jatkossa yhteydenpitoa. Jos teillä on tarve osa-aikaiselle työntekijälle, joka pystyy tekemään epäsäännöllisesti töitä, pyydä tarjous alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse.