Etusivu

Tavoitteena hyvä asiakaskokemus

Asiakaskokemus on tänä päivänä yksi tärkeimmistä asioista yrityksen menestymisen taustalla. Asiakas haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Asiakas on usein ratkaisemassa akuuttia ongelmaa ja hän haluaa tehdä sen mahdollisimman vaivattomasti ja nopeasti. Nämä ratkaisut löytyvät usein suositusten perusteella, sillä lukemattomien vaihtoehtojen keskellä yksi helpoimmista tavoista ratkaista ongelma on pyytää vinkkejä luotettavilta henkilöiltä, jotka ovat aiemmin löytäneet ratkaisun vastaavaan ongelmaan. Hyvä asiakaskokemus on äärimmäisen tehokasta markkinointia.

Asiakaspalveluprosessin haasteet

Mistä syntyy hyvä asiakaskokemus? Siihen vaikuttavat monet eri tekijät, mutta asiakaspalveluprosessin sujuvuus on yksi merkittävä asia. Ongelmat asiakaspalveluprosessissa vaikuttavat hyvin nopeasti asiakaskokemukseen ja sitä kautta yrityksen mahdollisuuksiin menestyä.

Tyypillisiä haasteita yritysten asiakaspalveluprosessissa:

  • asiakaspalvelun viestintäkanavissa on ruuhkaa
  • tarjouspyyntöihin vastaaminen kestää liian kauan
  • asiakkaiden palvelupyyntöihin vastaaminen kestää liian kauan
  • tietokatkokset yrityksen sisällä, tieto asiakkaan tarpeista ei siirry oikealle henkilölle
  • työnjaon epäselvyys (kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee?)
  • asiakkaan epätietoisuus esimerkiksi projektin etenemisestä ja aikataulusta
  • hallinnan tunne asiakaspalveluprosessista on kadoksissa (esim. onko kaikkiin tarvittaviin asioihin reagoitu asianmukaisesti)

Askaremo assistenttipalvelut – konkreettista apua asiakaspalveluprosessin parantamiseen

Onko teillä jo ideoita siitä, miten voisitte palvella asiakkaitanne entistä paremmin, mutta käytännön toimenpiteitä ei ole vielä ehditty toteuttamaan? Ovatko asiakaspalvelun sähköposti, some-kanavien kautta tulevat viestit tai tarjouspyyntöihin vastaaminen teillä pullonkauloja, joihin asiakas törmää?

Onko tilanne yrityksessänne sellainen, että kasvavan kysynnän tai kysynnän vaihtelun takia ei omalla porukalla ehditä ihan kaikkea tekemään, ja asiakaspalvelun palveluajat uhkaavat venyä? Kehitystarpeita voi olla joko yksittäisessä prosessin vaiheessa tai asiakaspalveluprosessi kokonaisuudessaan olisi tarpeen käydä läpi.

Askaremon assistenttipalvelusta saatte lisäkäsiparin toteutusavuksi, kun tavoitteena on palvella entistä paremmin teidän asiakkaitanne. Konkreettiset toimenpiteet voivat vaihdella lähtötilanteen kartoituksesta suunnitteluun ja käytännön toimenpiteiden toteutukseen. On kyse sitten sähköpostin siivoamisesta, some-kanavien haltuunotosta asiakaspalvelun kanavina tai tarjouspyyntöprosessin sujuvoittamisesta, Askaremon assistenttipalvelut auttaa näissä kaikissa.